StartsidenBoJobbeKultur/fritidTuristinfo

Stipend - utsatt frist!

Hemne kommune deler ut idrettsstipend til to utøvere kulturstipend for ungdom. Frist for å søke er 10. oktober.
nyhetsbilde
typebilde
Nyhet

Publisert: 01.10.18 kl 12:00

IDRETTSSTIPEND 2018 OG KULTURSTIPEND FOR UNGDOM 2018

 

Fristen er utvidet til 10.10.2018!

Hemne kommune skal også i år dele ut idrettsstipend til to utøvere, en gutt og ei jente. I tillegg skal det deles ut kulturstipend for ungdom. For begge stipendene skal det søkes på egne skjema som sendes Hemne kommune, enhet for kultur. Frist for å søke er 10. oktober.

Idrettsstipendet

skal være en anerkjennelse til yngre idrettsutøvere og stimulere til videre satsing og personlig utvikling i sin idrett. Stipendet blir gitt til ungdommer som har vist gode prestasjoner, og som synes å ha gode utviklingsmuligheter. Du som søker må være medlem i et idrettslag eller skytterlag i Hemne kommune. Plan for trening, egen målsetting på kort og lang sikt, samt en plan for bruk av stipendet skal vedlegges søknaden.

> Retningslinjer
> Søknadsskjema

Kulturstipend for ungdom

skal inspirere og legge til rette for utdanning og videreutvikling for kulturutøvere i Hemne kommune. Stipendet blir gitt til ungdom som viser gode prestasjoner, og som synes å ha gode utviklingsmuligheter innenfor sitt felt. Du som søker må være bosatt i Hemne eller på annen måte være tilknyttet kommunen. Plan for videre utvikling, egen målsetting for kort og lang sikt, samt en plan for bruk av stipendet skal vedlegges søknaden.

> Retningslinjer
> Søknadsskjema

For begge stipendene:

Søkerne må være mellom 15 og 22 år inneværende år. Stipendene besår av et pengebeløp og et diplom.